Huyết khô lệ kiệt hận nan tiêu,
Trường đoạn Hương giang nhật mộ triều.
Ngô đảng tảo thanh cừu lỗ nhật,
Phần tiền nhất chỉ vị nùng thiêu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời