Đề Gi hựu kiến Mạnh Thường Quân,
Ái ngã Hồi Chi Ngô chủ nhân.
Vân thuỷ đê hồi lâm biệt tế,
Thi dư hào hứng tửu dư huân.

Dịch nghĩa
Đến Đề Gi gặp người hào hiệp như Mạnh Thường Quân,
Đáng yêu thay chủ nhân họ Ngô hiệu Hồi Chi.
Lúc chia tay, lòng nghĩ luẩn quẩn về sự hợp tan như mây nước,
Thơ còn thừa hứng, rượu còn dư để uống tới say.

Bài thơ được chép trong thi tập của Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hiệu Hà Trì, với chú thích: “Niên hiệu Bảo Đại năm Nhâm Ngọ (1942) mùa xuân, có một nữ sĩ ở Bến Tre chơi xuân đến nhà Ngô Lê Tố tự Hồi Chi ở Đề Gi, Phù Cát, lúc từ biệt làm thơ này tặng Tố”. Trần Đình Tân có hoạ lại bài thơ này.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời