Khuất chỉ ư kim kỷ độ thu,
Bàn thành bị vị cảm xa cầu.
Truy tư cựu nghiệp hoàng hoàng khủng,
Mỗi niệm quân ân cảnh cảnh ưu.
Cục ngoại đồ văn di cự trấn,
Si nhân vọng thuyết luyến Tân Châu.
Ninh tri ngược quỷ nan kham thụ,
Kinh quốc trùng lai tảo dự trù.

Dịch nghĩa

Lần tay mà đếm, cho đến nay đã trải mấy thu
(Chẳng tài cán gì mà) choán chỗ ở thành Bàn há dám trông mong quá mức như thế đâu
Nhớ lại cơ nghiệp cũ thì quá đỗi sợ hãi
Mỗi lần nghĩ tới ơn vua thì băn khoăn lo lắng
Kẻ ngoài cuộc bảo rằng ta được đổi đến trấn lớn
Kẻ khờ dại nói càn rằng ta lưu luyến Tân Châu không nỡ rời
Chỉ có ta tự biết mình bị bệnh sốt rét hành hạ khó đương nhiệm vụ
Nên sớm toan tính trở lại kinh đô
Bài thơ này được Hà Trì Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hoạ lại.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời