Ngục trung thư
Lệ ngân bàng ngọ ngục trung thư,
Khảng khái lâm phong hận hữu dư,
Thân bất anh hùng sinh diệt luỵ,
Sự phi vũ trụ tử đồ thư,
Cường quyền vũ hạ vô thiên nhật,
Dân tộc tùng trung tận nhục ngư,
Phủ kiếm nguyện thành thiên vạn tí,
Dân gian ma chướng nhất thời sừ!

Bài thơ này Châu Thượng Vân viết trong tù trước khi nhịn đói đến chết.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời