Khải Định tam niên thu
Nhân công lai sứ dịch,
Kính Chủ phỏng danh sơn.
Cảnh vật tam thu hảo,
Càn khôn nhất động khoan.
Thiền am đài dĩ lục,
Thư thất thạch thành ban.
Độc hữu đăng cao xứ,
Phương lưu cửu vĩnh khan.

Lạc khoản:
太子少保協佐大學士領海陽總督鄭德強
Thái tử Thiếu bảo Hiệp tá Đại học sĩ lĩnh Hải Dương Tổng đốc Đặng Đức Cường
(Thái tử Thiếu bảo, Hiệp tá Đại học sĩ, Tổng đốc Hải Dương Đặng Đức Cường)

Trong thời gian giữ chức Tổng đốc Hải Dương, tác giả đã đến vãn cảnh động Kính Chủ (xã Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương) và đề bài thơ này ở vách đá giữa động, ngoảnh về phía trái.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời