Cảm hứng
Dạ thính hồng đào tam lưỡng thanh,
Thuỷ tri thử ngoại hữu đông minh.
Xuân phong dục ký tương tư mộng,
Chỉ khủng thương thương thức đắc tình.

Dịch nghĩa
Đêm nghe sóng lớn đôi ba tiếng
Mới biết ngoài kia có biển Đông
Muốn mượn gió xuân gửi mộng tương tư
Chỉ sợ Ông Xanh biết được tình (riêng của mình)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời