Đã mấy đời nay giữ nghiệp nho,
Chẳng là ông cống cũng ông đồ.
Tài tình chi lắm trời thêm ghét,
Cơ hội vì đâu bác chịu thua?
Ngán nổi đài lưng thêm tốn vải,
Buồn cơn bán chữ biết ai mua.
Cam tai khổ tận âu đừng ngại,
Ruộng bút xưa nay chửa mất mùa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, trung bình: 5,00/5)
Loading...

Trả lời