Tại kinh cảm tác
Văn võ y quan diệc tích thần,
Chiết xung ngự vũ thị hà nhân.
An năng Quản Nhạc Tôn Ngô xuất,
Thượng tướng ngô quân hạ trạch dân.

Dịch nghĩa
Các quan văn võ áo mũ cũng như ngày trước
Bẻ gãy cuộc tiến công, chống quân giặc là người nào
Mong sao có được những người như Quản, Nhạc, Tôn, Ngô ra đời
Để trên giúp vua, dưới cứu dân ta

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, trung bình: 5,00/5)
Loading...

Trả lời