Cô đảo trung
Nhất trịch dao dao cô đảo trung,
Khả liên nam bắc bệnh tương đồng.
Viêm bang văn hiến khan do tạc,
Âu hoá phong triều vị tấn công.
Thuỷ quốc đào thanh tao mộng điệp,
Cố sơn vân ý luyến chinh hồng.
Tạo gian mạc sái Tân Đình lệ,
Đa khủng Côn Lôn hải nhiễm hồng.

Bài thơ làm khi bị đày ra Côn Lôn vì việc khất sưu năm Mậu Thân (1908). Có sách cho rằng bài thơ này của Dương Đình Thạc (1881-1908), là em trai của Dương Đình Thưởng.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời