Im lặng – Thái Can

Như nàng e lệ bên hiên vắng
Trong cánh hồng tươi nhuốm cánh sương
Thi nhân tịch mịch trong im lặng
Đàn lòng biếng gảy khúc yêu đương

0 Bình luận