Hôm xưa qua bến Trung Hà
Rẽ qua bác Hiếu Tản Đà vào chơi
Tiểu đồng nói bác vừa xuôi
Đi chơi Hà Nội chừng đôi ba ngày
Ra đường gặp gái không may
Hay là Hiếu ấy Hiếu này vô duyên
Tiếc rằng chẳng gặp trích tiên
Cùng nhau ta dạo chơi miền núi non
Sẵn gà quay, bánh tây giòn,
S8ãn ba chai bố rượu ngon hồ đào.
Ví chăng có bạn thi hào
Chén thù chén tạc chừng nào là vui!
Nhưng mà chẳng gặp thì thôi
Rượu ngon nhắm tốt bỏ ôi sao đành!
Rầu lòng gửi lại thiếp danh
Anh em tìm chốn cây xanh rườm rà
Ngồi trông núi Tản sông Đà
Tưởng chừng bác Hiếu đâu là có đây.
Rót đầy cốc rượu trao tay
Vắng ai ngồi vọng đưa cay cũng tình.

Tản Đà và Tú Mỡ cùng có tên thật là Hiếu, Tản Đà là Nguyễn Khắc Hiếu, còn Tú Mỡ là Hồ Trọng Hiếu. Một lần, Tú Mở cùng Nhất Linh, Khái Hưng lên Khê Thượng thăm Tản Đà nhưng nhà thơ lại đang ở Hà Nội. Tú Mỡ và các bạn đem gà quay, rượu vang ra một gốc vải bên bờ sông Đà đánh chén và khi đã ngà ngà, Tú Mỡ làm thơ gửi lại Tản Đà.

Tản Đà nhận được bài thơ vừa tiếc buổi gặp mặt lại vừa vui vì bài thơ của bạn, và nhà thơ cũng gửi cho ông bạn cùng tên mấy vần thơ tạ:

Nhắn cho con nhạn về Hà
Nhắn ai chơi bến Tản Đà hôm xưa?
Mây xuôi rồng ngược hững hờ
Đá vơ vẩn núi, nước lờ đờ sông
Khó thay hai chữ tương phùng
Nản lòng ai đến, thiệt lòng ai đi
Mong sao hội ngộ có kỳ
Rượu ngon cất chén ta thì cùng vui…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời