Ta là thủ trưởng tại gia,
Vợ là cấp dưỡng, con là giao thông.
Cháu là thường trực lông-tông
Khi nào có khách, mời ông vào nhà.
Mạn đàm trào phúng thi ca,
Điếu thuốc “Lao động”, ấm trà “Thanh hương”
Làm ăn giờ giấc đàng hoàng,
Sớm chiều nghe kẻng công an láng giềng.

20-12-1965

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời