Tên thực là bé Việt
Như ông cứ khôi hài
Gọi cháu là thằng Vịt
Cho tên đúng với người.
Thằng Vịt con bầu bĩnh,
Hai con mắt lơ mơ,
Cái trán dô bướng bỉnh
Loà xoá tóc phất phơ.
Cái chân bước lạch bạch,
Đầu rướn trước ngang phè,
Đi lắc lư, lách chách,
Dáng khệ nệ, lặc lè,
Ở nhà nũng bố mẹ,
Đùa nghịch, quấy ra trò.
Mẹ đèo đến vườn trẻ
Không thích, chân cứ co.
Nhưng thấy cô ra đón
Tán nựng và nâng niu,
Vịt ta lại hơn hớn
Vui cùng các bạn yêu.
Cưỡi ngựa nhún rất bạt,
Ngả ghế làm ô tô,
Rổi cô dạy múa hát
Nghoe nguẩy và líu lô.
Có khi Vịt ra vẻ
Vườn trẻ ta đàn anh
Dắt màn cho em bé
Và dọn dẹp loanh quanh.
Thế mà cũng bận rộn
Ngày hai buổi mải mê.
Hết giờ, mẹ đến đón
Vịt: “Chào cô, cháu về!”

Ông và cháu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời