Từ khi có “Tân thư” xuất hiện,
Nghĩa giảng ra phô diễn nực cười thay.
Kìa như người ít dễ hay,
Ăn càng đói, học rầy càng tổ dốt.
Ngươi Phạn Đại xưa nay có một,
Thày Tử Tư báo đức lại còn hơn.
Nấu đậu mà vác cả thúng đun,
Còn thêm bác Đồ Cùn là bạn học.
Tộ quá kỳ văn kinh chúng mục,
Mông phàm quý hiệu kháng nhân nhan.
Làm thày mà có lịch với ban,
Tháng đủ ngày ba mươi gần nghĩa xác.
So với truyện tiếu lâm thuở trước,
Hỏi ông Công nhà Tử Cạc ở nơi nao.
Án đạc chung luận thứ ấy luật nào,
Tội đạo tịch cớ sao mà luận tử.
Kể văn tự thày đồ như thử,
Kiếp sau làm mẫu cẩu dễ không oan.
Thực là kim cổ kỳ quan.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời