Mưỡu:
Trống chầu lên ngón tự nhiên,
Chát tom, tom chát bốn bên ba bề.
Tiếng vào giữa, tiếng ra khe,
Tiếng nâng dưới phách, tiếng đè lên trên.

Nói:
Nghề xướng hát roi chầu làm chuẩn đích,
Trống làm sao mà khúc khích chị em cười.
Thoạt mới vào ba tiếng trống vái trời,
Trách đào kép đàn lơi mà phách lỗi.
Hát thực, quan quở rằng hát dối,
Chầu ngũ liên ai khéo nối dây vào.
Trống thôi tương vô phách lá đầu,
Miễn thưởng nện vào câu khổ giữa.
Thi cú khởi ưng phi nhạn khứ,
Khúc chung tranh nại đoạt châu lai.
Rung đùi khi say tít rượu rồi,
Mờ mịt cả, cắc đầu, cắc vai, cắc nách.
Trống như thế chấp cả đèn lẫn phách,
Tom chát tom tuỳ thích đó mà thôi.
Chơi cho thủng trống long dùi.

Tiêu đề nghĩa là chê người mới biết qua loa mà đã dám đánh trống.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời