Nghĩ mình mà ngán cho mình,
Chẳng có chi là lại có danh.
Không thế, không thần, không sự nghiệp,
Dở tiên, dở tục, dở tu hành.
Bầu vơi rượu thánh hồn lai láng,
Túi nhẹ thơ tiên trí quẩn quanh.
Đạo hữu ớ hay đâu vắng nhỉ,
Biết ai đàm đạo mấy câu kinh.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời