Đề từ Truyện Kiều
Truỵ nhập yên hoa ngộ thử sinh
Vị khanh thê uyển cánh liên khanh
Cù lao sinh ngã thân hà tích
Ân oán thù tha nguyện dĩ binh
Thập ngũ niên dư cam khổ huống
Nhất thiên lý ngoại thuỷ chung tình
Tỳ bà vô hạn thương tâm lệ
Sái tác Tiền Đường mộ vũ thanh.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời