Tổng đề Truyện Kiều
Nhất truỵ yên hoa thập ngũ niên
Du du vận sự chí kim truyền
Minh tuy khả lãnh tình trung tại
Thân túng kham bi hiếu dĩ tuyền
Tảo ngộ phù sinh y đoạn ngạnh
Chỉ tương u oán ngũ băng huyền
Tiền Đường thượng hữu tu lai kiếp
Kim xuyến hương thoa chứng cựu duyên.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời