Đối liên điếu Bùi Viện
Danh vi thân luỵ thường như thử;
Sự dữ tâm vi khả nại hà!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời