Giai nhân hà tất kiều như ngọc,
Chữ duyên may đạp đổ cái hồng nhan.
Kìa những người xe ngựa chan chan,
So ngón kẽ đã thua nhau ngàn với vạn.
Mai phóng hạnh tiên tiếu hạnh vãn,
Hạnh khai mai hậu thán mai suy.
Xin đừng đem tài sắc đánh ghen chi,
Trăm năm ấy đường đi lối bước.
Nhắn những kẻ đường mây bước trước,
Hãy dừng roi đợi kẻ sau này.
Chắc rằng ai dở ai hay.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời