Trượng phu xử thế vô trường sách
Bạc nghệ tuỳ thân nhất đoản đao
Lánh phong trần mài một mũi dao
Khắp phường phố biết bao người nhẵn mặt

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, trung bình: 1,00/5)
Loading...

Trả lời