Chiều mát ngồi xem đứa thả câu
Nghe như lũ cá nó bàn nhau:
Tham ăn nếu đã vào trong ngạnh
Thời mất tung tăng chốn nước sâu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời