Tiếng quốc đã khan
Ruột tằm thêm rối
Ngày tháng như trôi năm chẳng đợi
Thoi oanh tơ liễu dệt sầu xuân
Ngày tháng trải bao cuốn lịch?
Nước non cách mấy nhịp cầu?
Xuân xanh xuân vẫn nguyên mầu
Đầu xanh ai có bạc đầu chăng ai?
Tài tình gương sáng treo cao
Qua đường khách có trông vào mà kinh?
Đời người như giấc chiêm bao
Trơ trơ là cái hoa đào gió đông!
Rồng Tiên nòi giống
Hoa gấm giang san
Con đường tiến thủ gian nan
Đường xa nghĩ nỗi chứa chan bao tình

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời