Đời thế anh ơi, thế cũng khoe
Hết trò phu cáng lại phu xe
Văn minh chừng mấy ki-lô-mét
Tiến bộ như anh nghĩ chán phè

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời