Cô Tô tàn phá, lạc Tây Thi
Tôi giở về quê, bác đổi đi
Một chén quan hà sân Thắng Ý
Cách năm mây nước đất Nam kỳ
Nghĩ đời lắm lúc chân như giả
Mà cảnh trong tuồng hội cũng ly
Ly hội hội ly âu cũng thế
Trăm năm ta nhớ bác Trần Quì

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời