Người ta đi ngược đi xuôi
Sao em đội nón ra ngồi gốc cây
Lạnh lùng gió táp mưa bay
Lấy chồng làm lẽ có ngày oan gia

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời