Ai ơi đừng có chắc tin ai
Cứ chắc tin ai khéo đoạn đời
Tri kỷ xưa nay nào mấy kẻ
Giết nhau buổi ấy thiếu chi người!
Bẫy hầm biết đến trò khôn dại
Chè rượu còn đâu cuộc thú chơi
Cái lưỡi không xương nhiều lắt léo
Bảo nhau ta bớt một đôi lời

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời