Chùa có ông lụ khụ
Trông như cây cổ thụ
Dưới cằm không để râu
Trên đầu có đội mũ
Sư cụ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời