Bên kia cái ao
Bên nọ cái ao
Cái ao bên nọ tát vào bên kia
Chưa thấy con riếc
Chẳng thấy con trê
Nhìn trông chỗ tát lê bê những bèo

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời