Gió thu lạnh lẽo mây giời quang
Sân thu đêm khuya rơi lá vàng
Giăng tà chim lặn, nhạn kêu sương
Gối chiếc chăn đơn thiếp nhớ chàng
Chàng đi xa cách nhớ quê hương
Quê hương đất khách người một phương
Mong chàng chẳng thấy lòng ngùi thương
Buồng không, canh vắng, bóng in tường
Chỉ chỉ tơ tơ rối vẩn vương
Nước mắt đậm địa trôi quanh giường
Tháng cũ đã qua, tháng mới sang
Tháng sau tuần nữa những tư lường
Ngày tháng đi chóng năm canh trường
Lác đác sao tàn lấp lánh gương
Trên giời Chức Nữ cùng Ngưu Lang
Một dải sông Ngân lệ mấy hàng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời