Lưu Trọng Lư ơi! Biệt cõi trần
Tiếng thu man mác nhạc trong ngần
Nửa đêm sực tỉnh… Đời pha mộng
Da diết lòng Anh một chữ Nhân!

(14-8-1991)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời

Close Menu