Là văn sĩ chẳng lẽ không khai bút
Chẳng hay ho cũng nặn nọt một bài
Ngót hai năm xổng bút mỉa mai đời
Thì Tết đến cũng phải có bài thơ… rắc rối
Rót thêm mực, thay ngòi bút mới
Thảo mấy dòng cảm khái sau đây

Thơ rằng:
Tú chi tú ấy nực cười thay!
Chẳng phải Nho mà chẳng phải Tây!
Rửng mỡ trêu đời, văn mách qué
Thế mà cũng tiếng… bấy lâu nay!

Ngồi ngâm nga, đùi rung chuyển nghế mây
Rồi chép lại, rắp thả ngay “Giòng nước ngược”
Bắt chước cụ Tú Xương thủa trước
Hỏi mợ Tú rằng: “Nghe được hay chăng?”
Bĩu môi, mẹ đĩ phê rằng
“Nôm na mắch qué, lố lăng, ngược đời!”
Đầu năm đã bị rông rồi
Chắc là văn viết ngược đời quanh năm!

Bài này nhại theo bài “Tết đến dán câu đối” của Tú Xương.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời