Chàng họ Hít, chúa trùm Đức Áo,
Đang làm mưa, làm bão ở châu Âu.
Cậy ta lớn mặt, to đầu,
Các hiệp ước vò nhầu, quăng bỏ rọ!
Kéo binh tướng rầm rầm, rộ rộ,
Chiếm sơn hà nước nhỏ lân bang.
Cõi Trung Âu mặc sức dọc ngang,
Vênh mặt tướng ngang tàng, hống hách.
Hô khẩu hiệu “choảng” vi thượng sách
Hợp tay ba doạ thách toàn cầu.
Mấy nước giàu, trưởng giả ờ Tây Âu,
Lúc hoảng hốt ban đầu, cam chịu nhịn.
Theo chính sách cầu thân, cầu thiện,
Tưởng nhịn một câu được chín sự lành.
Họ lấy nê âu yếm hoà bình,
bắt nước yếu phải hy sinh lãnh thổ.
Nhưng chàng Hít thấy càng nhượng bộ,
Được đàng chân: lấn cổ, lấn đầu.
Khiến mấy nhà kinh quốc ngay râu
Hối hận mãi: to đầu mà dại!
Dùng phương pháp ôn hoà thất bại,
Các tướng liều cũng phải hung hăng.
Muốn phòng khi xảy việc bất bằng,
Bỏ bạc triệu để tăng binh bị.
Đúc súng đạn, khơi hào, xây luỹ,
Đóng tàu bay, tàu thuỷ, tàu bò.
Xem tình hình quốc tế gay go.
Khắp thiên hạ đều lo đại chiến.

Tôi có một ý tuy rằng thô thiển,
Nhưng cũng đem cống hiến các ngài nghe.
Phương pháp này để trị Hitler,
Khéo thi thố sẽ có bề công hiệu.
Anh càng ấy đầu bò, đầu biếu,
Sẵng không xong mà đấu dịu cũng không xong.
Ngẫm xưa nay chỉ bọn má hồng
Có thể khiến anh hùng tiêu sự nghiệp.
Hung ác đến như xưa Trụ Kiệt
Cũng vì đàn bà, phải chết đảo điên.
Gian hùng như Đổng Trác, Phụng Tiên
Cũng vì gái Điêu Thuyền nên tận số.
Anh chàng Hít hiện nay chưa vợ,
Vậy kiếm cho anh một ả má hồng.
Kén làm sao được sư tử chính tông
Sánh đôi với anh hùng vô địch.
Rồi chàng Hít, mặc dầu hống hách,
Trước hàm sư, khí phách sẽ tan tành.
Hoàn cầu may thoát khỏi chiến tranh
Sẽ ca ngợi: “Hoà bình thiên vạn tuế!”
Và tôi, Tú Mỡ, đã bày ra diệu kế,
Sẽ được công lênh cứu thế rất tài tình.
Nobel giật giải hoà bình…!

(Một diệu kế giữ hoà bình cho thế giới)
Dòng nước ngược – Tập 2

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời