Bình Phú tổng đốc 平富總督 tức tổng đốc Bình Định, Phú Yên, chưa rõ là ai, thân thế và sự nghiệp, có một bài thơ chép trong thi tập của Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hiệu Hà Trì.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời