Đặng Thái Thân 鄧泰紳 (1874-1910) hiệu Ngư Hải, người làng Hải Côn, Nghi Lộc (Nghệ An). Là học trò và đồng chí của Phan Bội Châu. Từ năm 1905, tích cực hoạt động chống Pháp. Năm 1910 bị giặc bắt ở Nghệ An, chống trả quyết liệt với giặc rồi tự sát.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời