Đào Phan Duân (1864-1947) mang hai họ, họ bố là họ Đào, Phan là họ mẹ, hiệu là Biểu Xuyên, sinh năm 1964 ở làng Biểu Chánh, huyện Tuy Phước, đỗ cử nhân phó bảng khoa Giáp Ngọ năm Thành Thái thứ 6 (1895), từng làm Tuần phủ Khánh Hoà.

Do ở Bình Định có hai vị quan to họ Đào và đều được dân kính trọng nên trong tỉnh thường dùng cách xưng hô: Đào Biểu Chánh tức Đào Phan Duân để phân biệt với Đào Vĩnh Thạnh tức Đào Tấn, dù Đào Tấn là lớp trước (sinh năm 1845).

Theo tài liệu của Nguyễn Hoài Văn thì lúc ấy Khánh Hoà có một hội kín vận động chống Pháp. Hội kín bại lộ, công sứ Pháp ở Khánh Hoà yêu cầu quan Tuần phủ bắt những người tham gia hội nộp cho toàn công sứ. Tuần phủ Khánh Hoà khi đó tức Đào Phan Duân trả lời rằng phủ nạt nộ thoá mạ, nên xảy ra xung đột, rồi bỏ quan vè nhà. Khi đó là năm 1925.

Vua Khải Định thể theo nguyện vọng của cụ cho về hưu, và thăng hàm Tổng đốc, sau đó còn được thăng hàm Thượng thư trí sự, rồi Hiệp biện đại học sĩ, tùng nhất phẩm.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, trung bình: 5,00/5)
Loading...

Trả lời