Đặng Vũ Trợ quê Hành Thiện (nay thuộc xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định), đỗ cử nhân khoa Đinh Dậu (1897) triều Thành Thái, làm tri phủ Nho Quan, Ninh Bình, nổi tiếng sống thanh liêm và thương người.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời