Dương Tự Nhu 楊嗣瑈 (1876-1930) tự Vân Tuyền 雲泉, là con trai trưởng của Dương Khuê 楊珪 (1839-1902), đỗ cử nhân năm Thành Thái thứ 12 (1900), từng giữ một số chức trong triều đình nhà Nguyễn như Tri huyện Cẩm Khê (Phú Thọ), Bố chính tỉnh Hưng Yên. Ông là người trọng chữ nghĩa, âm nhạc, đặc biệt là với bộ môn hát nói. Ông còn là thân phụ của nhạc sĩ Dương Hữu Tước.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời