Đặng Đức Cường 鄧德強 người Hành Thiện, tỉnh Nam Định. Ông đỗ Cử nhân khoa Nhâm Tý (1888), đời vua Đồng Khánh, từng giữ chức Tổng đốc Hải Dương.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời