Dương Đình Thưởng (?-1918) còn gọi là Dương Thưởng, là một chí sĩ cách mạng, anh ruột của chí sĩ Dương Đình Thạc, quê ở làng Trường An, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nay là xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ông là một trong những người phát động phong trào Duy Tân ở Quảng Nam vào các năm 1904 – 1908. Cả hai anh em ông cùng đỗ tú tài đồng khoa nên đương thời gọi là Tú Dương. Bạn đồng học trong tỉnh thời đó gọi là “nguyên phương quý phương”.

Hai anh em ông đều nhiệt thành yêu nước. Năm Đinh Mùi (1907), hai anh em ông cùng với nhân dân phủ Tam Kỳ làm đơn tố cáo bọn cường hào ác bá chánh phó Tổng, Tri phủ, cùng việc Án sát rồi Tổng đốc Quảng Nam là Từ Thiệp (phó chủ khảo) cùng Tạ Tương (chánh chủ khảo) là hễ ai có tiền hối lộ thì đậu – dù học dở, còn người học giỏi, con nhà nghèo có tư cách thì bị đánh hỏng. Việc này Nam triều cho lập hội đồng duyệt lại quyển thi thì có một số cử nhân như Thái Quý, Nguyễn Văn Quý bị truất xuống Tư tài còn Dương Thưởng và Ngô Đạm được chấm đậu Tú tài. Ông tố cáo Tạ Tương, Từ Thiệp làm phó chủ khảo khoa Hương thí khoa Bính Ngọ ăn hối lộ và đàn áp sĩ dân. Việc chưa xong thì xảy ra vụ biểu tình chống thuế. Năm 1908, thực dân và tay sai bắt đày Dương Thạc ra Côn Đảo, còn Dương Thưởng đi đày Lao Bảo và bị thảm sát trong tù nhân một vụ phản kháng bọn cai ngục tàn bạo đàn áp các tù nhân vào năm 1918 cùng một lần với Lê Cơ.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời