Du Thuận An kỳ 1

Duy nghĩ tư du dữ khách hoan,
Ná tri huề khách sự thiên nan.
Chỉ duyên trần ưởng đa nhân luỵ,
Cánh nhượng phù sinh độc ngã nhàn.
Mệnh tửu liêu tương cô ảnh khuyến,
Khoa đầu kịch giác đoản bồng khoan.
Tiền đồ chỉ điểm giang yên khoát,
Hỉ trục minh âu cộng vãng hoàn.

Dịch nghĩa

Chỉ nghĩ đi chơi với khách thì vui,
Nào biết được cầm tay khách cùng đi là việc khó
Chỉ vì nợ đời ràng buộc mà nhiều người mang luỵ,
Từ bỏ hết những đam mê trong cuộc sống giả tạm thì riêng ta được thong dong rảnh rỗi.
Gọi rượu nhờ mang tới lời khuyên lúc một mình một bóng
Đầu trần đụng mui thuyền mới biết trong khoang ngắn mà rộng
Chỉ điểm cho biết đường trước mặt sắp đi qua thì sông nước mênh mông, khói sóng man mác;
Vui thấy chim âu bị xua đi rồi còn quay trở lại.
Chùm thơ này được Hà Trì Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hoạ lại.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời