Du Thuận An kỳ 2 – Để Thuận Tấn

Khinh chu như diệp há Thai Dương,
Lịch lịch yên ba đậu nhãn quang.
Sa chuỷ nhật tà thôn thị tản,
Hải môn vân tĩnh thú lâu hoang.
Đàm không tự kiến ngư chi lạc,
Địa tích thiên lai ngã dã cuồng.
Vị thị tư du nhân hoán thử,
Bình sinh tâm tại thuỷ vân hương.

Dịch nghĩa

Thuyền nhẹ như chiếc lá lướt xuống Thai Dương
Khói sóng trải qua, hợp với ánh mắt nên ưa nhìn
Ánh mặt trời chiều chiếu trên doi cát, chợ trong làng đã vãn
Mây đứng lặng trên cửa biển, lầu để lính phòng thủ thì hoang vắng
Đầm trong suốt, tự mình thấy được cái vui của cá
Nghiêng về ý nghĩ đất đai chật hẹp làm ta phát điên
Chưa được đi chơi để tránh nắng nóng
Suốt đời, lòng ta hướng về cái làng ở trên nước trong mây.
Thuận Tấn là tên đập trên đường thuỷ từ Huế xuống cửa Thuận.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời