Tự thán
Nha thành thừa lệnh nhị niên dư,
Tự uý tuần tuyên trọng trách hư.
Tiêu cán di quân ưu quận quốc,
Mộ triêu lao mẫu vọng môn lư.
Đan tâm miễn thỉ thù tri ngộ,
Bạch nhãn tương cao thính huỷ dư.
Bình lãnh tức kim thiên nhật cận,
Thử thân đào chú hữu hồng lư.

Dịch nghĩa
Vâng lệnh vua đến thành Nha Trang đã hơn hai năm
Thẹn cho mình gánh vác chức Tuần Phủ quan đầu tỉnh mà làm không ra gì
Để mặc nhà vua đêm ngày lo toan chuyện nước
Nhọc lòng mẹ sớm tối tựa cửa trông mong
Tấm lòng son thề gắng sức đền duyên tri ngộ
Nhướng mắt trắng nghe dư luận chê bai
Núi non Bình Định giờ đây ngày càng gần
Tấm thân này được rèn luyện nhờ có cái lò nung

Bài thơ này tác giả viết vào lúc làm Tuần phủ Khánh Hoà vừa được hai năm nhằm bày tỏ tâm sự của mình tưởng nhớ đến vua Thành Thái và vua Duy Tân bị thực dân Pháp lưu đày, hai nhà vua mà ông gọi là “duyên tri ngộ”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, trung bình: 4,00/5)
Loading...

Trả lời