Nghe nói Lâm Viên cảnh lạ đời,
Quên già lão cũng gắng sang chơi.
Lâu đài chen chúc đường thêu dệt,
Khe núi quanh co đất vẽ vời.
Cao thấp rừng thông đèn rọi sáng,
Êm đềm tiết hạ gió đưa hơi.
Bồng lai tiên cảnh đâu đây hẳn,
Hẳn thấy phong quang biệt một trời!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời