Khí thiêng Lô Tản đúc nên người,
Chẳng những trai hay gái cũng tài.
Vùng vẫy non sông ba thước vú,
Xông pha tên đạn một đầu voi.
Thằng Ngô gan thỏ kinh gần rụng,
Cửa tướng con dòng đích chẳng sai.
Thua được sự thường chi sá kể,
Nữ nhi ái quốc tiếng muôn đời.

Bài thơ này bị Tản Đà trên An Nam tạp chí phê bình nhiều điểm, và đề nghị sửa lại thành:
‡ Mê Linh khuất bóng gái còn ai?
Bà Triệu nhà ta cũng tướng tài.
Vùng vẫy non sông ba thước vú,
Xông pha tên đạn một đầu voi.
‡ Duyên trần chẳng ‡ chút tơ vương mối,
Nợ nước riêng mình gánh nặng vai.
Thua được ‡ cũng cho Ngô biết mặt,
Lam Sơn còn có kẻ tài trai.
Ban đầu Tản Đà khen cặp câu thực hay nên để nguyên, nhưng sau có người gửi thư đến chỉ trích, nên lại sửa tiếp là:
Chiên đỏ quấn ngang ba thước vú,
Rừng xanh nhô dọc một đầu voi.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời