Xin tặng kẻ hôm nào bên hồ ấy,
Mà ta còn luyến mãi cặp mắt trong.
Cho bao giờ, tim ôi! Ta lại thấy
Mé hồ xưa, người cũ thiết tha trông!

Ngày 25 tháng 4 năm 1935

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời