Sợi băng nào vương nơi đây
Biết đâu chẳng nhớ chuyện ngày phôi pha
Nhạt nhòa theo một dung hoa
Con tàu than bỏ sân ga mịt mù

Sợi băng dài vương cỏ thu
Biết đâu có hạt phù du tự tình
Hồ như ánh sáng lung linh
Quay quay tơ nhạc tung mình chim cao

Trong khóm cỏ con cào cào
Xanh đôi tay nhỏ gại vào tịch nhiên

Sợi băng hồng giữa thu thiên
Tưởng như âm vẳng ưu phiền tóc tơ
Cũng đồng im bặt dòng thơ
Như ta gói một giấc mơ nồng nàn

Sợi băng hay sợi tơ đàn
Sợi tơ hay sợi tóc nàng còn vương
Bây giờ giãi nắng dầm sương
Chiều nay lại vẳng bên đường xanh xao

Trong khóm cỏ con cào cào
Xanh đôi tay nhỏ gại vào hư không

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời