Giời xuân tốt đẹp thiều quang
Tượng sơn núi cả, Thương giang sông dài
Non sông như vẽ
Hoa cỏ như cười
Dan tay ta hát một bài
Trước là kính thánh, sau thời mừng dân
Dân ta A Lữ
Vui tiệc ngày xuân
Khói hương làm lễ nghinh thần
Thần linh phù hộ nhân quần thọ khang
Chống gậy ra làng
Chúc ông chống gậy
Ra họp việc làng
Tiệc xuân vui chúc thọ trường
Da mồi tóc bạc tuổi càng thêm cao
Mưa hoà gió thuận
Tốt lúa được mầu
Trai lành gái tốt lấy nhau
Sinh con, đẻ cháu, dài lâu nối đời
Đầu năm tiệc lão
Già trẻ vui chơi
Dan tay ta hát một bài
Trước là kính thánh, sau thời mừng dân
Ngày xuân tiệc lão
Ca chúc làm vui
Chúc mong già trẻ gái giai
Năm nay năm nữa, xuân rồi lại xuân
Kính mừng A Lữ đồng dân

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời