Một mối tơ tình buộc chết ai?
Bán văn buôn chữ kiếp nào thôi?
Ruột tầm rút mãi chưa thành kén
Có nhẽ lôi thôi suốt cả đời

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời