Dưới bóng giăng tròn, tán lá xanh
Nhớ chăng? chăng nhớ? hỡi chăng mình?
Trăm năm ghi nguyện cùng non nước
Nước biếc non xanh một chữ tình

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, trung bình: 3,00/5)
Loading...

Trả lời